საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინციატივით და ორგანიზირებით დაიწყო ტრენინგის ახალი ციკლი ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე.
ტრენინგში მონაწილეობა ჩვენც მივიღეთ. ორგანიზაციას დავით ცქვიტაია წარმოადგენდა.