ტრენინგის ახალი ციკლი ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინციატივით და ორგანიზირებით დაიწყო ტრენინგის ახალი ციკლი ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების თაობაზე. ტრენინგში მონაწილეობა ჩვენც მივიღეთ. ორგანიზაციას დავით ცქვიტაია წარმოადგენდა.