ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი

"ჩხოროწყუს ელექტრონული ქსელი" მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის შესახებ მონაცემთა ბაზის შექმნას და განვითარებას . იგი მოიცავს მონაცემებს ადმინისტრაციულ ერთეულებზე, თემატიკის მიხედვით, შესაძლებლობას მომხმარებელმა საიტზე შექმნას თავისი ბლოგი, აგრეთვე არსებულ კერძო და სახელმწიფო...